Podmienky veľkej fotografickej súťaže "FOTENIE NÁS BAVÍ"


Podmienky fotografickej súťaže Fotenie nás baví 2018

SUZN s.r.o., Partizánska cesta 30, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45911231 (ďalej
len organizátor), vyhlasuje fotografickú súťaž Fotenie nás baví 2018 (ďalej len súťaž).

Priebeh súťaže sa riadi týmito Podmienkami (ďalej len podmienky):

- súťažiacim je každá fyzická osoba, ktorá absolvovala kurz z ponuky www.kurzy-foto.sk alebo má už zaplatený kurz, ktorý sa uskutoční v roku 2018
- osobu, ktorá nie je v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony, do súťaže prihlási jej zákonný zástupca
- súťažiaci musí vyžiadať u organizátora súťaže jedinečné identifikačné číslo (ďalej len ID), žiadosť o ID je potrebné zaslať na e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., bez ID nie je možné sa zúčastniť súťaže
- účastník súťaže s prideleným ID môže každý prebiehajúci kalendárny mesiac poslať len jednu fotografiu na e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. , do predmetu správy je potrebné uviesť text „Fotenie nás baví 2018“ a do prílohy súťažnú fotografiu v elektronickej forme
- fotografický žáner nie je určený, každý účastník súťaže môže poslať fotografiu v každom mesiaci s akoukoľvek tématikou  
- fotografia musí byť vo obrazovom formáte JPG
- fotografia musí byť označená v tvare vašeid.jpg (príklad 000000.jpg), ak fotografia nebude takto označená v názve súboru, nebude zaradená do súťaže
- minimálne rozlíšenie fotografie je 1920 pixelov (bodov) pre dlhšiu stranu, fotografie ktoré nesplnia požadovaný minimálny rozmer nebudú zaradené do súťaže
- po ukončení kalendárneho mesiaca bude vybraná jedna fotografia (foto mesiaca) usporiadateľom súťaže, ktorá postúpi do finálneho výberu, ktorý bude obsahovať 11 finálnych fotografii, za každý kalendárny mesiac
- posledný termín na zaslanie fotografie do súťaže je 30.11.2018
- vyhodnotenie súťaže prebehne 12.12.2018, určená porota vyberie 1 víťaznú fotografiu z finálnych fotografií
- cena pre autora víťaznej fotografie je Nikon D7200
- zmena ceny vyhradená, usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na zmenu hlavnej ceny 
- súťažiaci prehlasuje, že každá z fotografií prihlásených do súťaže je jeho vlastným dielom, teda že ju vytvoril svojou vlastnou tvorivou činnosťou (ďalej len dielo)
- súťažiaci ďalej prehlasuje, že je oprávnený s dielom voľne nakladať, najmä je oprávnený dielo použiť a udeľovať iným osobám licencie v zmysle ust. §§ 40 – 49 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len autorský zákon)
- súťažiaci svojím súhlasom udeľuje organizátorovi licenciu podľa ust. § 40 a nasl. autorského zákona: - organizátor je oprávnený dielo alebo jeho časť použiť vo svojich propagačných a prezentačných materiáloch ako aj v akýchkoľvek iných materiáloch vydávaných organizátorom za akýmkoľvek účelom; v tlačenej alebo elektronickej forme
- súťažiaci udeľuje organizátorovi nevýhradnú licenciu v zmysle ust. § 43 ods. 3 autorského zákona a zostáva zachovaná aj vtedy, ak súťažiaci neskôr udelí tretej osobe výhradnú licenciu k dielu.
- cena udelená súťažiacemu organizátorom ako výhra nie je odplatou za udelenie licencie 

Najlepšie fotografie:
 
Víťazná fotografia za rok 2018 
november - Michal Hudec GRATULUJEM

október

september

august

júl

Jún


MájNajlepšie fotografie január - apríl /2018

Január 2018

Február 2018

Marec 2018

APRÍL 2018


Bc. Marek Suchý

Profesionálny svadobný fotograf a lektor 
Banská Bystrica 
Slovakia

člen / member WPJA ASSF

www.fotosuchy.sk

www.wpja.com

www.assf.sk

Email: fotosuchy@gmail.com

Phone: +421 948 015 599

Kurzy fotografovania

 

Individuálny kurz
začiatočník
pokročilý

Kurz - Naučte sa lepšie ovládať svoj NIKON
Kurz - Naučte sa lepšie ovládať svoj fotoaparát
Kurz - Adobe Lightroom
Kurz - Fotografovanie produktov
Kurz - Svadobný fotograf
Kurz - Realitný maklér
Kurz - Fotografovanie detí
Kurz - Portrét
 

 

Sociálne siete

KURZY FOTO

Banská Bystrica
Martin
Poprad
Žilina
Trnava
Trenčín
Nitra
Prievidza
Liptovský Mikuláš
Lučenec
Bratislava
Nové Zámky
Prešov
Košice
Kežmarok
Spišská Nová Ves
Ružomberok
Martin